La visita a la carnisseria és una parada necessària al Mercat de Sitges. La carn vermella s’ha de consumir amb mesura i de qualitat, ja que les recomanacions per a la salut és menjar-ne un parell de cops a la setmana, com a màxim.

Beneficis de la carn vermella

La carn vermella ens aporta proteïnes, minerals i vitamines. També té diferents quantitats de greix, segons l’animal o la part que triem. Una mesura intel·ligent seria ajustar-se als 2 cops per setmana, però amb carn de qualitat, com la que oferim al Mercat de Sitges.

carn vermella mercat de sitges

Ració de carn vermella

La ració de carn vermella per a un adult seria de 100 grams, que passarien a una franja de 80 a 125 grams per ales persones de 10 a 17 anys i quedaria en uns 50-80 grams per als infants de 3 a 9 anys.

carn vermella mercat de sitges

Els estudis internacionals de salut detecten un consum excessiu de carn vermella i de carn processada, de manera que cal ser molt selecte i saber apreciar els bons talls de carn de les carnisseries del Mercat i no abusar d’aliments processats.